Reglament de la cursa

Transenyera - Cursa de la Diada de Castellbell i el Vilar

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • La participació a la Transenyera implica l'acceptació del present reglament.
 • Per participar-hi s'ha de ser major d'edat el dia de la cursa, o anar acompanyat per un major d'edat que se'n faci responsable.
 • Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.
 • Els corredors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.
 • La cursa podrà acollir un límit màxim de corredors.
 • La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L'assignació de places es regirà per estricte ordre d'ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l'apartat anterior.
 • L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la cursa.

MATERIAL I ROBA

 • L'Organització es reserva els drets de obligar a qualsevol corredor que consideri que no porta el material adient, aturar la seva sortida.
 • Material Obligatori: material adient per fer front a una cursa de muntanya.

DORSALS I ACREDITACIONS

 • Cada un dels participants tindrà un dorsal únic i personalitzat
 • És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls
 • No està permès cap canvi de dorsal entre corredors
 • Cada un dels participants podrà accedir a l'avituallament d'arribada amb el seu Dorsal.
 • És obligatori portar visible l'acreditació per facilitar l'accés als espais reservats als corredors.
 • Totes les persones no acreditades no podran fer accés a l'avituallament d'arribada.

CONTROLS

 • Durant el recorregut hi hauran diferents punts de controls repartits al llarg del mateix.
 • Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.
 • L'organització establirà un temps de pas en cada un dels controls. Aquells corredors que el sobrepassin hauran d'entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.
 • Cada un dels controls també serà un punt d'informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la carrera.
 • L'organització es reserva el dret de col•locar controls sorpreses al llarg del recorregut.
 • Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col•laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts.
 • Només seran vàlids els xips de lloguer lliurats per l'Organització.

AVITUALLAMENTS

 • Durant els recorreguts els avituallaments seran líquids i sòlids.

EMERGÈNCIES

 • Els participants de la cursa hauran d'alertar tot trucant al telèfon que es proporcionarà al briefing, o en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d'incidència.
 • Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre'l i prestar-li tota l'ajuda possible.
 • Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents.
 • És obligatori tenir gravats a la memòria del vostre telèfon, els telèfons que us donarem al briefing en cas d'emergència.
 • En cas d'emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 • L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.
 • Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.
 • L'organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llançant residus al terra: Atenció, permissibilitat zero!

RETIRADES

 • Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre o aeri.
 • L'organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.
 • Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l'organització.

MEDI AMBIENT

 • La cursa esdevé per uns entorns natural únics i cal que continuïn tal com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.
 • La flora i la fauna constitueixen les zones protegides naturals per on transcorren els dos recorreguts. Els corredors hauran de respectar-les i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.
 • Els corredors hauran d'adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que es trobaran durant els recorreguts.
 • Com a corredors de muntanya, cada un dels participants, no només hauran de preservar el medi, sinó actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat.

RECORREGUT I MARCATGE

 • Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.
 • Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades.
 • El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.
 • És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.
 • Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com retardar l'horari previst de la carrera.
 • L'organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.

BRIEFING, RECOLLIDES DE DORSALS I DE GUARDONS

 • El briefing es realitzarà 10 minuts abans de l'inici de la cursa. És molt important estar-hi atent.
 • Amb el briefing es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.
 • Amb el briefing també es detallarà el protocol, programa i detalls de la carrera.
 • Els dorsals s'han d'haver recollit abans de la realització del briefing i s'han d'haver enganxat al cos per poder identificar els participants.
 • Els guardons o premis als guanyadors de les curses en cap cas seran acumulables i, per tant, cada participant només podrà guanyar en una categoria.

RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

 • Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col•laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

PROTECCIÓ DE DADES

 • D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

DRETS D'IMATGE

 • Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la cursa.
 • L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

 • L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

ACCEPTACIÓ

La formalització de la inscripció a la Transenyera-Cursa de la Diada implica l'acceptació del present reglament.

¡Crea tu página web gratis! Esta página web está creada con Webnode. ¡Crea tu propia web gratis hoy mismo! Empieza ahora